Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten bij emigratie of langdurig verblijf in het buitenland zijn grofweg onder te verdelen in drie categorien

Enkele veel gevraagde onderwerpen worden hieronder extra uitgelicht.