Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Zorgverzekeringswet

Ziektekosten

Over de zorgverzekeringswet doet veel tegenstrijdige informatie de ronde. Daarom geven wij u hier kort een paar handvatten om na te gaan of u wel of niet verplicht verzekerd moet worden. We raden aan om correspondentie met verschillende instanties, zoals de zorgverzekeraar, het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) en Sociale Verzekeringsbank (SVB) schriftelijk te doen.

De richtlijnen

1) Indien u 3 maanden of langer betaald werk verricht in een ander land dan Nederland (buitenlandse werkgever, uitgeschreven uit NL, bij Nederlandse werkgever zit het weer anders), dan hoeft (mag) u zich voor die periode niet verplicht verzekeren met een Nederlandse zorgverzekering. Tip: ook bij vrijwilligerswerk kan er onder voorwaarden sprake zijn van een vergelijkbare overeenkomst. Neem even contact op indien u hier vragen over heeft.

Waaruit blijkt dit? Uit de bepalingen van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (KB 746/98). In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever *.

* Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs als u in NL woont, dus zelfs met een (huur)woning en ingeschreven staan in Nederland, hoeft u zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie; of beter: mag u zich officieel niet eens verzekeren.

2) Indien u stage loopt en in het land waar u dat doet als werknemer wordt gezien (= gebruik kunt maken van sociale voorzieningen aldaar).

3) "Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap." Ook dit is een belangrijk aspect. In tegenstelling tot 1) en 2) komt hier nog wel iets meer bij kijken, maar het helpt u een eind op weg.

4) Vóór 2006 vertrokken naar het buitenland: Bent u vóór 2006 vertrokken en stond u al die tijd nog wel ingeschreven bij de gemeente, dan zou u officieel wel een zorgverzekering moeten hebben, ook al bent u langer dan een jaar weg geweest. Omdat het stelsel per 1/1/2006 is veranderd, geldt er mogelijk een coulance regeling zodat u geen boete krijgt en met terugwerkende kracht moet verzekeren. Neem hierover contact met ons op indien deze situatie op u betrekking heeft.

5) Indien u geen ingezetene van Nederland bent. Dit is een wat lastiger verhaal. Een paar korte vragen ter beoordeling en om aan te geven waar het in het kort om gaat:

 • staat u ingeschreven in het bevolkingsregister (GBA)?
 • krijgt u inkomen vanuit Nederland?
 • heeft u een verblijfstitel (visum, vergunning) voor het land waar u heen gaat?
 • gaat u langer weg dan 9 / 12 maanden?
 • gaat u voor een stage of werkzaamheden?
 • gaat u in verband met uw studie in Nederland?

Dit zijn allemaal vragen die meespelen in de uiteindelijke beoordeling. Vervelend is dat het CVZ hierover niet vooraf definitief uitsluitsel wil geven. De beoordeling ligt uiteindelijk bij de SVB, zij bepalen namelijk wie AWBZ verzekerd moet zijn. Wie AWBZ verzekerd is, moet ook een Basisverzekering hebben. In eerste instantie kunt u uw situatie voorleggen aan uw huidige zorgverzekeraar. Een voordeel is dat een zorgverzekeraar soms iets "soepeler" is en maar enkele factoren in de beoordeling laat meespelen.

Terug naar boven

Veel voorkomende problemen met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ)

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het CvZ waarin hen wordt medegedeeld dat zij wél een basisverzekering moeten afsluiten en anders een boete riskeren. Het CvZ controleert namelijk wie er in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief. Overigens is een briefadres in Nederland ook een reden voor het CvZ om je een brief te sturen. Voor meer informatie over het hebben van een briefadres, kijkt u hier.

Het is mogelijk dat u een brief ontvangt, terwijl u terecht geen Nederlandse basisverzekering meer hebt (bijvoorbeeld omdat u aan het werk bent in het buitenland). De bewijslast ligt echter bij u. U zult moeten aantonen aan het CvZ dat u niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben. Door correspondentie met instanties schriftelijk te doen maak je dit mogelijk voor uzelf.

Kijk hier voor informatie over het uitschrijven uit het GBA, gevolgen daarvan en het opgeven van een brief- of postadres.

Terug naar boven

Nog wat tips

 • Bij terugkomst kunt u zichzelf weer inschrijven bij de gemeente en u daarna weer aanmelden voor een zorgverzekering. De zorgverzekering start op het moment dat u weer verzekeringsplichtig bent geworden; meestal de datum van (her)inschrijving.
 • Door de verplichte acceptatie voor de zorgverzekering heeft u ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed per verplichte ingangsdatum van de verzekering. Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden. Dit gebeurt echter nog niet vaak.
 • Uitschrijven uit Nederland is een van de factoren die meespeelt bij de bepaling of u al dan niet verplicht bent een zorgverzekering in Nederland aan te houden. Volgens de regels dus echter NIET de enige factor. Kijk hier voor meer informatie over het uitschrijven uit het GBA.
 • Het is aan te raden een zorgverzekeraar te kiezen die uw ziektekosten vrijwel probleemloos kan overzetten naar een betaalbare buitenlandpolis.

Sluit de nieuwe zorgverzekering af via JoHo

 1. Wij regelen (voor zover mogelijk) dat u zich bij terugkomst niet met terugwerkende kracht (en een boete) verplicht moet verzekeren. Dit gebeurt namelijk soms onterecht! Indien het terecht is dan kunnen ook wij dit natuurlijk niet voorkomen.
 2. Indien u er voor toekomstige reizen echt niet onderuit komt, dan regelen wij een goed en voordelig pakket (zorg, eventueel aanvullend pakket + aanvullende flexibele voordelige reisverzekering) als alternatief.

Terug naar boven

Hulp van JoHo

JoHo kan met bovenstaande zaken behulpzaam zijn en heeft meerdere zorgverzekeringen, reisverzekeringen en internationale / expat verzekeringen in het aanbod die geschikt zijn voor uw situatie. In deze planner vindt u meer informatie, of kijk op verzekeringeninhetbuitenland.nl of bel naar 088-3214563. U kunt ons uiteraard ook mailen.

Definities, begrippen & aandachtspunten

Zorgverzekering & werelddekking
De zorgverzekering biedt een beperkte dekking buiten Nederland. Binnen de EU is de dekking voor spoedeisende hulp vanwege EUregels redelijk goed (maar niet gelijkwaardig aan de Nederlandse dekking). Soms is er ook dekking buiten de EU, vaak echter niet of beperkt. De Nederlandse zorgverzekeraar gaat bij het uitkeren van een bedrag voor gemaakte medische kosten in het buitenland vaak uit van Nederlandse prijzen (soms zelfs die voor gecontracteerde zorg, dus nog lager) voor een vergelijkbare medische behandeling. Dit is in veel gevallen ontoereikend! Bedenk dat er ook in de "goedkope/ arme" landen duurdere klinieken zijn om u te helpen. Soms kunt u door een verzekeraar (om goed behandeld te worden) naar een buurland worden getransporteerd, waar een betere en ook duurdere gezondheidszorg is. In aanvullende pakketten is er soms nog extra dekking, maar ook dit is vaak weer gemaximeerd tot 200% van het Nederlandse tarief (dus geen kostprijsdekking) en voor een maximale aaneengesloten periode.
Aanvullende verzekeringen (geen ziektekosten)
Naast een kostprijsdekkende verzekering voor medische kosten in het buitenland is het verstandig dat u zich ook verzekerd voor andere onvoorziene omstandigheden. Denk daarbij aan het verlies of beschadigen van bagage, repatriëring i.v.m familieomstandigheden, SOS kosten, ongevallen dekking en wettelijke aansprakelijkheid.
Boete
Zij die tijdens hun verblijf in het buitenland een zorgverzekeringsplicht hebben, maar hier niet aan hebben voldaan, kunnen een boete krijgen bij terugkeer naar Nederland. De boete kan maximaal 130 procent van de nominale premie per onverzekerde maand bedragen, naast de normale premie die met terugwerkende kracht moet worden betaald.
Particulier verzekerd en terugkomst in Nederland
Zij die tijdens het verblijf in het buitenland particulier verzekerd zijn (via een Nederlandse of internationale ziektekostenverzekeraar), moeten zich bij terugkomst in Nederland weer inschrijven voor de zorgverzekering. Dit moet geen probleem zijn, omdat de verzekeringsmaatschappij een acceptatieplicht heeft. Voor de aanvullende verzekering geldt evenwel geen acceptatieplicht. Vaak geldt dat een particuliere verzekering ook medische kosten dekt die gemaakt worden bij (een onverwachte) terugkomst naar Nederland of bij repatriëring. Het is altijd voordelig om bij een zorgverzekeraar te zitten, die naast de zorgverzekering ook buitenlandverzekeringen heeft, voor een soepele overstap. JoHo kan hiermee behulpzaam zijn.
Zorgtoeslag
Zolang je een zorgverzekering hebt in Nederland, heb je in principe recht op zorgtoeslag. Of iemand zorgtoeslag krijgt en tot welk bedrag hangt af van zijn of haar inkomen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie hierover. De zorgtoeslag kan je als maandelijks voorschot aanvragen, en als je dat niet doet wordt het automatisch verrekend bij je belastingaangifte. Zodra je verzekeringsplicht vervalt, stopt natuurlijk ook je recht op zorgtoeslag. Informeer de belastingdienst hier tijdig over.

Terug naar boven

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org