Molest

molest verzekering emigratie

Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij o.a. aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, rellen.

Er zijn diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is. Zie hiervoor ook de reisadviezen van de Rijksoverheid.

Bij veel verzekeringen is schade door molest uitgesloten. Ook bij internationale verzekeringen. Voor ziektekosten hebben we echter enkele aanbieders die standaard molestdekking op de ziektekosten bieden:

  1. OOM Wonen in het buitenland
  2. OOM Tijdelijk in het buitenland (periodes korter dan 2 jaar)
  3. Allianz Healthcare
  4. Goudse Expat Pakket

Molestdekking betekent dat er in bepaalde situaties dekking is bij medisch letsel als gevolg van een molestsituatie (oorlog, oproer, etc). Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden! En dit verschilt ook per verzekeraar.

Situatie 1) U bent in een land waar onrust uitbreekt.
Veel verzekeringen bieden dan tijdelijk dekking, zodat iemand de tijd heeft het land uit te gaan. Medische kosten niet verband houdende met de molest zijn in de regel gewoon gedekt volgens de voorwaarden.

Situatie 2) U gaat naar een land waar het onrustig is (code rood en code oranje in het reisadvies van BuZa)
Dit ligt anders. Het bewust opzoeken van risico's wordt anders gezien dan er 'per ongeluk' mee te maken krijgen. Vraag ons naar de dekkingsmogelijkheden als hier sprake van is.

Probleem met repatriëring
Wellicht is er dekking voor medische kosten. Maar hou er rekening mee dat repatriëring / medische evacuatie niet altijd gedekt is, en in conflictgebieden vaak ook niet eens mogelijk is, vanwege risico's voor hulpverleners.

Hoeveel wordt er vergoed?
Er kunnen bij kosten ivm molest andere regels gelden. Bij de verzekering van OOM geldt bijvoorbeeld dat men de kosten voorschiet, en op basis van de beschikbare hoeveelheid geld in de molestkas naar rato de kosten vergoed krijgt. Bij andere verzekeraars geldt dat de kosten op de gebruikelijke wijze worden vergoed en voorgeschoten.

Extra reiskosten en repatriëring
De kosten die men moet maken om een land te verlaten vallen niet onder de dekking van verzekeringen. Dit dient men zelf te regelen. In sommige situaties coördineren ambassades evacuaties van landgenoten.

Kort verblijf in risico land
Indien het om een kort verblijf gaat, kan ook een speciale verzekering worden afgesloten met molestdekking.
De OOM Tijdelijk in het buitenland (looptijd max. 2 jaar) biedt molestdekking bij (tijdelijk) verblijf in het buitenland.

Hoe weet ik of een land wel of niet veilig is?
Per verzekeraar kan verschillen van welke instantie ze uitgaan. Nederlandse verzekeraars gaan vaak uit van de reisadviezen van de Rijksoverheid. De grote internationale verzekeraars maken vaak gebruik van het Engelse ministerie. Kijk in de voorwaarden van de verzekering, of vraag er naar!

Terreur
Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen is dit risico wel meeverzekerd, in Nederland is zijn hiervoor regels opgesteld, zie hiervoor ook het NHT, Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade.