Inpatient/Outpatient

inpatient en outpatient kosten verzekering

1. Wat zijn de verschillen tussen Inpatient en Outpatient kosten?

Met de twee termen worden verschillende soorten kosten voor medische zorg bedoeld.

  • Inpatient kosten
    Inpatient kosten zijn de kosten die u in een ziekenhuis maakt wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen én er moet overnachten. U moet hierbij denken aan de kosten voor een operatie, een onderzoek met behulp van een scan en behandeling waarbij het noodzakelijk is dat u overnacht in het ziekenhuis. Onderzoeken in het ziekenhuis of een dagbehandeling waarbij u niet hoeft te overnachten, vallen hier dus niet onder. Een aantal voorbeelden van kosten die u wel in het ziekenhuis maakt, maar niet vallen onder inpatient, zijn allerlei onderzoeken zoals foto's maken, X-rays en bloedonderzoek. Een uitzondering is een "dagoperatie" (ziekenhuisbed) dat wel onder inpatient kosten valt.
  • Outpatient kosten
    Outpatient kosten zijn kosten die gemaakt kunnen worden in een ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Alle kosten in het ziekenhuis, waarbij u niet hoeft te overnachten zijn outpatient kosten. Denkt u bijvoorbeeld aan een controle door arts, het maken van longfoto's, bloedonderzoek, in het gips zetten van een gebroken been en medicatie. Uiteraard vallen ook de kosten die u buiten het ziekenhuis maakt, onder outpatient. Denkt u aan een bezoek aan de huisarts, voedingsconsulent, apotheekmedicijnen of een fysiotherapeut.

2. Wie hanteren de termen Inpatient en Outpatient kosten?

In Nederland
In Nederland zijn we niet erg bekend met deze termen. Nederlandse zorgverzekeraars nemen namelijk inpatient kosten of outpatient kosten niet als uitgangspunt van de dekking. Zo zijn er in de Basisverzekering naast inpatient kosten, ook belangrijke outpatient kosten opgenomen in de dekking. Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor de huisarts, specialist en medicijnen.

Buiten Nederland
Buiten Nederland is het gebruikelijk dat men dit onderscheid duidelijk terug ziet in het dekkingsoverzicht. Zo hanteren veel internationale ziektekostenverzekeraars deze termen vaak, en heeft men qua dekking (modules) vaak meer keuzemogelijkheden. Wanneer er lokaal (bijvoorbeeld via de werkgever) eventueel een verzekering wordt aangeboden, dan is de kans ook groot dat u er mee te maken krijgt.

3. Belangrijke aandachtspunten als u een verzekering heeft of gaat regelen

Zoals aangegeven hanteren met name internationale ziektekostenverzekeraars inpatient en outpatient kosten om aan te geven welke kosten zij wel en niet vergoeden. Met alleen dekking voor inpatient kosten, bestaat de kans dat u zelf moet betalen voor allerlei dure behandelingen en onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden.

Maximale vergoedingen. Vaak zijn er maximale vergoedingen vastgesteld voor inpatient of outpatient kosten. Dit is een belangrijk verschil met de Nederlandse zorgverzekering. Of deze bedragen voldoende zijn is uiteraard erg afhankelijk van uw gezondheid, maar ook van uw woonland en de gemiddelde kosten voor medische zorg in uw woonland.

Particuliere verzekering via een internationale verzekeraar. let goed op of er een onderscheid wordt gemaakt tussen inpatient en outpatient en dat de kosten die u verzekerd wilt zien, ook zijn opgenomen in de dekking van de verzekeraar.

Co-payment. In veel gevallen betaalt u een deel van de outpatient kosten zelf. De verzekeraar vergoedt dan bijvoorbeeld maximaal 80% van de kosten tot een maximum van een bepaald bedrag. U betaalt dan in elk geval 20% van de kosten zelf. Dit staat compleet los van het eigen risico dat u soms ook nog heeft. Lees meer over Eigen risico & Co-payment

Lokaal verzekeren. Sluit u lokaal, bijvoorbeeld via de werkgever, een verzekering af? Let u er dan op of de verzekeraar dit onderscheid maakt en of er ook dekking is voor bepaalde outpatient kosten. Daarnaast zijn er overigens nog een aantal nadelen van "lokaal verzekeren", die kunt u nalezen bij belangrijke aandachtspunten bij lokaal verzekeren