Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Molest

Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij o.a. aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, rellen.

Er zijn diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is. Zie hiervoor ook de reisadviezen van de Rijksoverheid.

Bij veel verzekeringen is schade door molest uitgesloten. Ook bij internationale verzekeringen. Voor ziektekosten hebben we echter enkele aanbieders die standaard molestdekking op de ziektekosten (!, op andere onderdelen zit het vaak niet) bieden:

  1. OOM Wonen in het buitenland
  2. OOM Tijdelijk in het buitenland (periodes korter dan 2 jaar)
  3. Allianz Healthcare
  4. Goudse Expat Pakket
  5. Bupa Travel Insurance (reisverzekering)

Molestdekking betekent dat er in bepaalde situaties dekking is bij medisch letsel als gevolg van een molestsituatie (oorlog, oproer, etc). Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden! En dit verschilt ook per verzekeraar.

Situatie 1) U bent in een land waar onrust uitbreekt.

Veel verzekeringen bieden dan tijdelijk dekking, zodat iemand de tijd heeft het land uit te gaan. Medische kosten niet verband houdende met de molest zijn ind e regel gewoon gedekt volgens de voorwaarden.

Situatie 2) U gaat naar een land waar het onrustig is (code rood en code oranje in het reisadvies van BuZa)

Dit ligt anders. Het bewust opzoeken van risico's wordt anders gezien dan er "per ongeluk" mee te maken krijgen. Vraag naar de mogelijkheden als hier sprake van is.

Probleem met repatriering

Wellicht is er dekking voor medische kosten. Maar hou er rekening mee dan repatriëring / medische evacuatie niet altijd gedekt is, en in conflictgebieden vaak ook niet eens mogelijk is, vanwege risico's voor hulpverleners.

Hoeveel wordt er vergoed?

Er kunnen bij kosten ivm molest andere regels gelden. Bij de verzekering van OOM geldt bijvoorbeeld dat men de kosten voorschiet, en op basis van de beschikbare hoeveelheid geld in de molestkas naar rato de kosten vergoed krijgt. Bij andere verzekeraars geldt dat de kosten op de gebruikelijke wijze worden vergoed en voorgeschoten.

Extra reiskosten en repatriëring

De kosten die men moet maken om een land te verlaten vallen niet onder de dekking van verzekeringen. Dit dient men zelf te regelen. In sommige situaties coördineren ambassades evacuaties van landgenoten.

Kort verblijf in risico land

Indien het om een kort verblijf gaat, kan ook een speciale reisverzekering worden afgesloten met molestdekking. We bieden enkele reisverzekeringen met een (tijdelijke) dekking voor molest.

  1. De Bupa Travel Insurance biedt molest dekking, zelfs in landen als Irak en Afghanistan is dekking mogelijk. Alleen geldt voor zowel Irak en Afghanistan een toeslag van 300% op de reguliere premie.
  2. Ook de OOM Tijdelijk in het buitenland kan hiervoor worden gebruikt.

Hoe weet ik of een land wel of niet veilig is?

Per verzekeraar kan verschillen van welke instantie ze uitgaan. Nederlandse verzekeraars gaan vaak uit van de reisadviezen van de Rijksoverheid. De grote internationale verzekeraars maken vaak gebruik van het Engelse ministerie. Kijk in de voorwaarden van de verzekering, of vraag er naar!

Terreur

Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen is dit risico wel meeverzekerd, in Nederland is zijn hiervoor regels opgesteld, zie hiervoor ook het NHT, Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org