Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Pensioen & AOW

Visual pensioen

Pensioen, AOW en ANW zijn specifiek voor in Nederland geldende voorzieningen. Vertrek naar het buitenland heeft veel gevolgen voor deze voorzieningen. Welke gevolgen? Hieronder een kort overzicht.

Pensioen

Pensioenopbouw is vaak een mogelijkheid die een werkgever biedt op basis van een nationale belastingregeling. Bij verhuizing naar het buitenland, en een nieuwe werkgever, verandert of verdwijnt de opbouw van pensioen. Mogelijk kunt u in het huidige land gebruik maken van bestaande regelingen. Indien dat niet kan, is een eenvoudige en flexibele en voordelige manier voor de opbouw van een "appeltje voor de dorst" ouderwets sparen: periodiek geld opzij zetten op een spaar- of beleggingsrekening. U profiteert dan wel niet van belastingvoordelen en eventuele verzekeringsaspecten, maar er verdwijnt ook geen (soms hoge) provisie in de zakken van de verzekeraars, en u kunt over het gespaarde geld wel beschikken wanneer u wilt. Afhankelijk van de situatie, het inkomen en de wensen kunnen speciale constructies gewenst zijn, maar dan is het aan te raden een lokale financieel / fiscaal specialist in de hand te nemen.

Indien u gebruik kunt maken van nationale regelingen, dan heeft dat natuurlijk altijd de voorkeur. Indien dat niet kan, en u verblijft slechts tijdelijk in het buitenland of u hebt een beperkt inkomen, dan is zelf sparen een goed alternatief. Heeft u een hoog inkomen en/of blijft u de rest van uw leven in het betreffende land, dan is het verstandig om te gaan praten met een lokale financieel adviseur. Maar ook dan blijft zelf sparen verstandig.

AOW

Ieder jaar dat u niet in Nederland bent ingeschreven, wordt u 2% gekort op de uiteindelijke AOW uitkering. dit heeft betrekking op de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW gerechtigde leeftijd. Indien u niet verplicht bent verzekerd, dan kunt u zich alsnog via de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) bijverzekeren. Maar dat is, afhankelijk van uw inkomen, vaak duur. De premie is gemaximeerd tot ruim 5.000 euro (per jaar!).

Let op: inschrijving bij de gemeente is een zeer belangrijke indicatie. ECHTER, eigenlijk gaat het om de daadwerkelijk woon- en leefsituatie. De SVB kan, OOK al staat u nog ingeschreven in NL, oordelen dat u niet meer als ingezetene wordt gezien, als u in het buitenland werkzaam bent, en/of al langere tijd uit Nederland bent vertrokken!

De AOW-korting is ook op te vangen door sparen (zie ook onder het onderdeel pensioen). Daarnaast kan het zijn dat u in uw nieuwe woonland ook vergelijkbare rechten opbouwt. Informeer daar naar, en bewaar alle papieren hierover, zeker als u tijdelijk in het buitenland woont. Anders weet u tegen de tijd dat u 65 / 66 / 67 / ?? bent niet meer wat u moet.

ANW

Deze wet geeft recht op een nabestaandenuitkering, bij overlijden van de verzekerde (mits deze natuurlijk verzekerd was), voor de partner/samenwonende indien hij/zij:

 • jonger is dan 65 en een kind verzorgt jonger dan 18 jaar, of
 • voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is, of
 • geboren is voor 1950.

Niet verzekerd zijn op het moment van overlijden betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden.

Bijsparen en verzekeringsmogelijkheden voor ANW, AOW en Pensioen

ANW 

Een nabestaanden uitkering kan via de SVB of (deels) door een (tijdelijke) overlijdensrisico verzekering worden verzekerd. Via de SVB bedraagt de premie 1,1% van het bruto inkomen, over een maximum bruto inkomen van 33.346 euro per jaar. De minimumpremie bedraagt 30 euro per jaar, de maximumpremie bedraagt 300 euro per jaar. Binnen 1 jaar na vertrek / uitschrijving af te sluiten. Of het zinvol is hangt met name af van de gezinssituatie (zonder kinderen niet of nauwelijks zinvol) en het inkomen van beide volwassenen.

AOW

Bij uitschrijving gemeente stopt opbouw AOW gedurende de tijd van uitschrijving. Op de uiteindelijke uitkering volgt dan een korting (2% per uitgeschreven jaar). Dit kan op 2 manieren worden gecompenseerd:

 1. Vrijwillig bijverzekeren bij de SVB
  voordeel: geen korting op AOW
  nadeel: kan duur zijn (afhankelijk van inkomen tot 5.000 euro / jaar p.p.), en vervalt bij overlijden.
 2. Netto sparen
  voordeel: flexibel inzetbaar (dus ook voor andere doeleinden indien noodzakelijk), vervalt niet bij overlijden, en kan zeker bij een lange looptijd een hogere opbrengst geven!
  nadeel: levert bij uitkering met onbeperkte duur (levenslang) mogelijk minder op.

Hoeveel de AOW zal zijn, is niet met zekerheid te bepalen. Dit hangt af o.a. van:

 • aanvangsjaar van uitkering (onlangs trapsgewijs uitgesteld naar 67 jaar)
 • hoogte uitkering (ook dat wordt jaarlijks bijgesteld)
 • alleenstaand / gehuwd, inkomen partner

Indien het inkomen bekend is, kan bij de SVB een offerte worden aangevraagd. Op basis van die offerte kan worden nagegaan of het interessant is om dit via het SVB te verzekeren, of om dit op een andere manier bijeen te sparen. Binnen 1 jaar na vertrek / uitschrijving af te sluiten. Voor overige voorwaarden zie www.svb.nl

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org