Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Terugkeer naar Nederland in verband met familieomstandigheden

Helaas kunnen er tijdens uw verblijf in het buitenland ook vervelende gebeurtenissen voorvallen. Er kan een familielid in Nederland komen te overlijden, of er kan bij familie in Nederland een levensbedreigende situatie ontstaan, waardoor u met spoed naar Nederland zou willen reizen om bij uw familie te zijn. Voor dit soort situaties zijn er gelukkig ook verzekeringen af te sluiten, waarbij via de verzekeraar de tickets niet alleen worden geregeld, maar ook volledig betaald.

Er kan er bij twee verzekeraars binnen ons aanbod een dekking worden afgesloten voor de reis – en verblijfskosten die u in deze genoemde situaties moet maken. Dit is een dekking die wordt aangeboden als onderdeel van een verzekering en behoeft voor een goed begrip enige toelichting. De twee verzekeraars die binnen ons aanbod ‘terugkeer naar NL’ verzekeren:

De dekking is vooral interessant voor mensen die hoge reiskosten moeten maken bij reizen vanuit het woonland naar Nederland. Maar ook indien men minder ver weg woont kan het interessant zijn. Bedenk namelijk dat er in een dergelijke situatie geen tijd is om een goedkoop ticket af te wachten, en veel verschillende websites af te gaan.

Om welke familieleden gaat het?

Alleen voorvallen met 1e (oa partner, ouders, kinderen) en 2e graad (oa broers/zussen, opa/oma, kleinkinderen) familieleden vallen onder de dekking. 3de graad familie (ooms, tantes, neven, nichten) vallen helaas niet onder de dekking.

Dekking voor onvoorziene situaties

Voor beide verzekeraars geldt dat er sprake moet zijn van een op het moment van aanvragen van de verzekering onvoorziene situatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een familielid in Nederland - op moment van afsluiten van de verzekering - al ernstig ziek was er mogelijk geen vergoeding voor reis- en verblijfskosten zal worden gegeven. Het was immers te voorzien dat u de reiskosten zou moeten maken.

Hoe te handelen bij een noodsituatie?

In alle gevallen dient een terugkeer naar Nederland in verband met familieomstandigheden voorgelegd en afgestemd te worden met de alarmcentrale van de verzekeraar. dit kan telefonisch, 24/7. Zij beoordelen namens de verzekeraar of er aan de voorwaarden is voldaan om voor vergoeding in aanmerking te komen. En vaak regelt en betaalt de alarmcentrale ook het ticket.

Belangrijke aandachtspunten in de dekking van De Goudse:

Als een familielid in Nederland al ziek was op het moment dat u de SOS verzekering bij De Goudse heeft afgesloten dan verleent De Goudse pas na een jaar dekking voor terugkeer naar Nederland mocht de situatie van het betreffende familielid daar aanleiding toe geven (overlijden c.q. levensbedreigende situatie). Uiteraard is er daags na afsluiten van de SOS verzekering al wel dekking voor terugkeer naar Nederland bij onvoorziene calamiteiten; denk bijvoorbeeld aan een ernstig auto-ongeluk met fatale of levensbedreigende gevolgen.

De Goudse hanteert in haar vergoedingen een maximum van 2 personen die mogen terugkeren naar Nederland.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org