Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Verhuurde woning in Nederland

Verhuurde woning verzekeren

Nederlanders woonachtig in het buitenland met een eigen huis in Nederland hebben vaak een probleem met het verzekeren van het risico van het bezit van een eigen huis. Denk hierbij aan inboedel, opstal (woonhuis), aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Nederlandse verzekeraars accepteren vaak geen particuliere dekking meer indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, uitgeschreven is bij de gemeente in Nederland. Ook verhuur van de woning is vaak lastig te verzekeren.

JoHo Insurances biedt een verzekeringspakket voor eigenaren van een woning in Nederland wat verhuurd wordt aan derden. U hoeft voor dit verzekeringspakket niet meer ingeschreven te staan bij de BRP in Nederland, zoals dat bij andere verzekeraars veelal wel verplicht is. Ideaal voor expats!

Het pakket omvat een vijftal verzekeringen, u kiest uiteraard zelf de relevante verzekeringen.

Opstalverzekering:

De opstalverzekering dekt schade aan uw huis (de muren, vloeren, de ‘vaste’ delen) zelf. Denk aan schade door brand en ontploffing. Glas is automatisch meeverzekerd in de dekking. De opstalverzekering kan niet worden afgesloten voor een verhuurd appartement. Een appartement dient verzekerd te zijn via de VVE. Eigenarenbelang (zie hieronder) kan wel worden afgesloten voor een appartement.

Eigenarenbelang:

Indien u een appartement bezit dan zal uw opstalverzekering bij verhuur veelal nog op de opstalverzekering van de VVE kunnen blijven doorlopen. In de meeste gevallen is het echter niet mogelijk om een nieuwe keuken, vloer of badkamer op die opstalverzekering te verzekeren. Die zaken kunt u op dit pakket onder de noemer “Eigenarenbelang” wel meeverzekeren.

Inboedelverzekering:

De inboedelverzekering dekt binnenshuis uiteraard meubilair (bed, bank, tv etc) maar buitenshuis dekt deze verzekering o.a. ook zonweringen, schotelantennes en zonnewijzers.
Voor een meer volledig overzicht wat verstaan wordt onder de definitie van 'Inboedel' verwijzen we graag naar het document 'Inboedel of Opstal'.

Verhuurderaansprakelijkheid:

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die optreedt als bijvoorbeeld uw cv-ketel in uw huis ontploft en schade toebrengt aan (de spullen) van uw huurders. Deze zaken zijn niet gedekt op een ‘normale’ aansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerde bedrag is 2.500.000 euro per aanspraak en maximaal 5.000.000 euro per verzekeringsjaar.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering geeft rechtsbijstand bij juridische kwesties die zich voor kunnen doen bij een verhuurde woning, zoals: 

 • Bouwgeschillen met een aannemer
 • Geschillen betreffende onderhoud CV of installatie keuken/badkamer
 • Bestuursrechtelijke aspecten, zoals een geschil over een parkeerplaats
 • Hinderlijke uitbouw voor of nabij het huis
 • Overige bepalingen uit de huurovereenkomst welke niet zijn uitgesloten (zoals hieronder en in de voorwaarden omgeschreven) bijvoorbeeld schending van "goed huurderschap" door het veroorzaken van overlast

Let op! Er zijn een aantal kwesties uitgesloten van dekking; te weten:

 • huurincasso en de gevolgen daarvan;
 • ontruimingsprocedures;
 • geschillen over achterstallig onderhoud;
 • geschillen die betrekking hebben op of voortvloeien uit het aangaan van een nieuw huurcontract als zodanig.
 • geen rechtsbijstand wordt verleend bij problemen, die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit de (voorgenomen) verkoop van het pand, incl. een geschil over een koopoptie.

Aandachtspunten:

 1. Joho Insurances brengt u eenmalig een bedrag van € 70,- in rekening bij afsluiten van verzekeringen uit dit verzekeringspakket. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die wij maken. Zonder betaling van deze kosten kunnen deze verzekeringen niet worden afgesloten. Er vindt geen restitutie plaats van dit bedrag bij bij annulering van de aanvraag of mogelijke (tussentijdse/vervroegde) stopzetting van de polis.
 2. Het is niet noodzakelijk om nog ingeschreven te staan bij de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA, om deze verzekeringen af te kunnen sluiten.
 3. Verzekeringen dekken alleen verhuur van een woning aan gezin of een alleenstaande. Individuele (losse) kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of (seizoens)arbeiders is niet gedekt. Bij losse kamerverhuur verwijzen we u graag naar een andere verzekeringsoplossing.
 4. De premie voor een opstalverzekering wordt bepaald aan de hand van de herbouwwaarde. Bepaal de herbouwwaarde van uw woning met behulp van de herbouwwaardemeter op deze site.
 5. Voor de inboedelverzekering dient u de nieuwwaarde van de inboedel op te geven.
 6. De verzekeringen dekken uitdrukkelijk geen schade of slijtage die veroorzaakt is door de huurder en gelden als vervangende verzekeringen voor de verzekeringen die u had toen u uw woning nog niet verhuurd had en nog ingeschreven stond bij de BRP.
 7. De minimale looptijd van de verzekering is 1 jaar.
 8. De rechtsbijstandverzekering is alleen in combinatie met minimaal 1 andere verzekering uit dit pakket af te sluiten.
 9. Deze verzekeringen vergoeden geen schade die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten (denk aan: hennepteelt en het opslaan / behandelen of verwerken van andere drugs) Let op! Het is niet van belang of u op de hoogte was van die activiteiten! Dus als uw verhuurde huis afbrand door kortsluiting in verband met hennepteelt dan is er geen dekking op deze verzekeringen, ook in het geval u niet afwist van die hennepteelt! Er wordt ook geen dekking verleend als er schade ontstaat aan de verhuurde woning ten gevolge van een illegale activiteit buiten schuld of medeweten van de huurder om – dus bijvoorbeeld ten gevolge van een wietplantage in een belendend pand.
 10. Indien de woning tijdelijk niet wordt bewoond, kan de dekking worden beperkt. De beperkte dekking start na 2 maanden, nadat de leegstand is gestart. U dient de leegstand wel op tijd te melden, binnen 2 maanden.
 11. Huizen met een traditioneel 'open' rieten kap (ongeacht of er sprake is van een gedeeltelijk rieten kap of geheel rieten kap) kunnen NIET worden verzekerd op dit pakket. Huizen met een zgn. 'geschroefde' rieten kap kunnen wel worden verzekerd tegen het reguliere tarief. 

De hoogte van het eigen risico van de verschillende verzekeringen:

 • Opstal: Bij stormschade 2 promille (minimum 225 euro, max 450 euro), bij de overige gedekte schades geen eigen risico.
 • Eigenarenbelang: 250 euro eigen risico.
 • Inboedel: 250 euro.
 • Aansprakelijkheid: 100 euro.
 • Rechtsbijstand: rechtsbijstand kan pas worden ingeschakeld bij een minimaal financieel belang van 450 euro

Premie berekenen

In de rekenmodule hieronder kunt u zelf uitrekenen wat uw jaarpremie zal zijn, onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar. 

 

Pakketkorting:

Als u 2 of meer verschillende verzekeringen uit het pakket afsluit dan krijgt u korting op de totale premie. De korting wordt enkel berekend bij het afsluiten van verschillende verzekeringen; meerdere verzekeringen van dezelfde soort (bijvoorbeeld twee opstalverzekeringen voor 2 woningen) tellen één keer mee bij het bepalen van het aantal verzekeringen.

Aantal verzekeringen          Korting

- 2 verzekeringen                  3%

- 3 verzekeringen                  5%

- 4 verzekeringen                  7%

Deze korting is niet opgenomen in de onderstaande rekenmodule, waardoor de premie bij het afsluiten van meerdere verschillende verzekeringen wat lager is dan zoals weergegeven in de rekenmodule.

Het aanvragen van de verzekering

In de PDF Brochure verhuurde woning lichten we het pakket aan verzekeringen uitgebreider toe. U kunt het aanvraaggedeelte uit de brochure tevens gebruiken om een aanvraag mee in te dienen. U kunt het aanvraaggedeelte uitprinten, invullen en bij voorkeur gescand per e-mail aan ons retour sturen: info@johoinsurances.org . Ingangsdatum: indien u op korte termijn dekking nodig heeft, kunt u dit specifiek in de e-mail aan ons melden. Wij doen dan ons best om binnen 1 werkdag aan te kunnen geven of de gewenste ingangsdatum voor dekking mogelijk is of niet. Stuur altijd een kopie van uw paspoort mee bij het indienen van de aanvraag!

 

Rekenmodule Huis en Inboedel

Bereken je premie
 
Opstalverzekering    ja nee

Eigenarenbelang    ja nee

Inboedelverzekering    ja nee

Verhuurder-
aansprakelijkheid
 
    ja nee

Rechtsbijstand
Alleen af te sluiten i.c.m. één van de bovenstaande verzekeringen
 
    ja nee

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org