E-formulieren

e formulieren invullen online

Wat zijn E-formulieren?

Met een E-formulier kan worden aangetoond dat men op basis van een bepaalde situatie recht heeft op medische voorzieningen. Er zijn zeer veel verschillende E-formulieren. Deze formulieren zijn resultaat van allerlei verdragen en verordeningen binnen de Europese Unie die te maken hebben met ziektekosten. Deze verdragen zijn gesloten om te voorkomen dat men bij migratie naar een land binnen de EU onverzekerd of dubbel verzekerd wordt.

Een E-formulier is ontworpen om de administratieve afhandeling van deze verdragen mogelijk te maken. Een E-formulier dient vaak om de kosten voor medische behandelingen en voorzieningen, gemaakt in het ene land, te verhalen in een ander land. Vaak zijn verzekerden dus niet verzekerd in hetzelfde land als waar zij wonen. Veelal worden E-formulieren verstrekt door instanties (zoals de zorgverzekeraar) in het land waar men verzekerd is. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste formulieren.

Voor wie zijn E-formulieren bedoeld?

Uiteraard heeft niet iedereen recht op vergoedingen die worden verstrekt middels een E-formulier.

Iemand moet in aanmerking komen op vergoedingen die zijn geregeld in de hierboven genoemde verdragen en verordeningen. Een goed voorbeeld hiervan zijn gedetacheerden. Dit zijn mensen die met een specifieke verklaring van de Sociale Verzekeringsbank, kunnen aantonen in het buitenland dat zij in Nederland sociaal verzekerd zijn. Mensen die door hun werkgever naar het buitenland worden uitgezonden of in het buitenland kunnen werken voor hun werkgever zijn dus niet zonder meer gedetacheerden.

Een andere belangrijke groep "verdragsgerechtigden" zijn gepensioneerden die vanuit Nederland AOW ontvangen en wonen in een EU land. In het kort komt het erop neer dat zij verzekeringsplichtig blijven in Nederland en gebruik kunnen maken van zorg in hun 'nieuwe' woonland. Veel mensen zijn echter niet tevreden met de zorg waar zij gebruik van kunnen maken via de verplichte regeling. Het is niet ongebruikelijk dat de geboden dekking in het nieuwe woonland, minder is dan men in Nederland gewend was. Velen zijn ontevreden omdat zij in hun woonland alleen gebruik mogen maken van publieke ziekenhuizen als zij de kosten willen kunnen verhalen op de Nederlandse verzekering. Ondanks het feit dat men dus verplicht een verzekering in Nederland moet betalen, kiezen sommigen ervoor om zelf een verzekering af te sluiten waarmee zij wel dekking hebben tot kostprijs en ook gebruik kunnen maken van zorg in privé-klinieken. In dit artikel uit de Beursbengel (vakblad voor de verzekeringsbranche) is meer te lezen over deze problematiek. Het artikel gaat met name over gepensioneerden in Spanje, maar is voor meerdere landen relevant.

Omdat het wel of niet recht hebben op bepaalde vergoedingen uit verdragen aan veel regels is verbonden, zijn er ook veel mensen die niet in aanmerking komen voor deze regelingen. Zij dienen bij vertrek naar het buitenland vaak zelf iets te regelen om verzekerd te zijn voor ziektekosten. Er zijn uiteraard mensen die zich lokaal verzekeren, vaak omdat zij iets kunnen regelen via de werkgever. Hier zitten echter ook een aantal mogelijke nadelen aan.

Indien men niet lokaal kan of wil verzekeren, dan is een particuliere internationale ziektekostenverzekering een goede manier om te verzekeren. Echter, de kans is groot dat u door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer ziet. Wilt u vrijblijvend advies van ons ontvangen, vult u dan ons adviesformulier in.

De belangrijkste E-formulieren op een rijtje

Formulier (E) 101 - detacheringsverklaring

  • Als u vanuit Nederland tijdelijk in een EU- of verdragsland werkt (detachering), dan vermeldt het formulier 101 de lengte van de detachering. Bent u in loondienst, dan moet uw werkgever het formulier aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank (afdeling Internationale Detachering, telefoon (020) 656 5277); bent u zelfstandige, dan moet u de verklaring zelf aanvragen.
  • Let op: met een detacheringsverklaring kan uw zorgverzekering in Nederland doorlopen. Dit wil echter NIET zeggen dat u ook "volledig" bent gedekt in het land waar u naar toe verhuisd. Ook de dekkingen voor uw "gewone" verzekeringen in Nederland (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, woonhuis, rechtsbijstand) komen meestal te vervallen. Neem contact met ons op of vul het adviesformulier op deze website in, zodat wij advies kunnen geven over uw situatie.

Formulier (E) 106

  • Als u Zvw-verzekerd bent en buiten Nederland woont, dan kunt u uzelf en uw gezinsleden laten inschrijven bij een verzekeringsinstelling in uw woonplaats via een formulier 106. Daarmee krijgt u recht op medische zorg ten laste van Nederland. U kunt dit formulier aanvragen bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.
  • Let op: het verschilt per land hoe de lokale dekking is. In veel Europese landen is deze dekking van een veel lager niveau dan in Nederland. Ook is er niet altijd dekking voor repatriëring naar Nederland in geval van overlijden of ernstige ziekte/ongeval. Ook de dekkingen voor uw "gewone" verzekeringen in Nederland (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, woonhuis, rechtsbijstand) komen meestal te vervallen. Neem contact met ons op of vul het adviesformulier op deze website in, zodat wij advies kunnen geven over uw situatie.

Aanvraag formulier (E) 121

  • Als u een Nederlands pensioen of uitkering ontvangt en in een EU-/EER- of verdragsland woont, dan heeft u recht op geneeskundige zorg in uw woonland ten laste van Nederland. Daarvoor moet u zich laten inschrijven bij een verzekeringsinstelling in uw woonplaats via een formulier 121, dat u bij het CVZ kunt aanvragen.
  • Let op: het verschilt per land hoe de lokale dekking is. In veel Europese landen is deze dekking van een veel lager niveau dan in Nederland. Ook is er niet altijd dekking voor repatriëring naar Nederland in geval van overlijden of ernstige ziekte/ongeval. Ook de dekkingen voor uw "gewone" verzekeringen in Nederland (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, woonhuis, rechtsbijstand) komen meestal te vervallen. Neem contact met ons op of vul het adviesformulier op deze website in, zodat wij advies kunnen geven over uw situatie.