Pensioen & Emigratie

pensioen en emigratie verzekering

Pensioenopbouw is veelal een mogelijkheid die een werkgever biedt op basis van een nationaal belastingregime. Bij verhuizing naar het buitenland en het aangaan van een nieuw dienstverband, wijzigt of verdwijnt de pensioenopbouw. Mogelijk kunt u in het buitenland gebruik maken van bestaande lokale oplossingen, wellicht als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw nieuwe werkgever. Indien dit niet mogelijk is, is het verstandig om advies in te winnen bij een specialist die u kan adviseren over de mogelijkheden om toch op een degelijke manier uw pensioenopbouw voort te zetten. Daarnaast is het ook van belang om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal.

Pensioenadvies is zeer divers en vaak complex. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dat advies niet zelf te geven maar samen te werken met een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met nationaal en internationaal pensioenadvies en daardoor specialist is op dit gebied: Buiting en Hurkmans Pension Consultants BV.

Het onderwerp pensioenen kan worden onderverdeeld in twee delen: de opbouwfase pensioen en de uitkeringsfase pensioen

Het opbouwen van pensioenvoorzieningen

Tijdelijke tewerkstelling in het buitenland

Veelgestelde vragen:

 • Kan ik mijn huidige Nederlandse pensioenvoorziening voortzetten terwijl ik in het buitenland werk?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn Nederlandse pensioenvoorziening als ik een aantal jaren in het buitenland verblijf?
 • Wat doe ik met mijn buitenlandse pensioenvoorziening als ik weer terugkom naar Nederland?
 • Is waarde overdracht een optie?

Permanent verblijf in het buitenland

Veelgestelde vragen:

 • Kan ik mijn Nederlandse pensioen overdragen aan een buitenlandse pensioen- instelling?
 • Hoe kan ik het meest efficiënt mijn pensioenvoorziening opbouwen als ik steeds in een ander land werkzaam ben?
 • Ik emigreer en krijg nu een conserverende aanslag. Wat is dit en wat moet ik ermee?
 • Wat zijn offshore pensioenen en zijn die geschikt voor mij? 
 • Blijf ik recht houden op mijn Nederlandse pensioen als ik emigreer naar het buitenland?
 • Wat is de beste manier om in mijn nieuwe land een pensioen op te bouwen?
 • Wie kan mij helpen bij internationale waarde overdracht?

Buitenlanders tijdelijk of permanent werkzaam in Nederland

Veelgestelde vragen:

 • Kan ik mijn buitenlandse pensioen hier voortzetten?
 • Wat is een aanwijzingsbesluit?
 • Wat is voor mij de beste manier om hier voor mijn pensioen te sparen?
 • Wat betekent het driepijler systeem eigenlijk?
 • Heeft het zin om deel te nemen aan een pensioen als ik binnen een paar jaar weer vertrek?

De uitkeringsfase van het pensioen

Veelgestelde vragen:

 • Wordt de Nederlandse AOW uitbetaald als ik permanent in het buitenland woon?
 • Wordt mijn Nederlandse pensioen uitbetaald als ik permanent in het buitenland woon?
 • Waar betaal ik belasting over mijn pensioen?
 • Wat wordt bedoeld met het woonlandbeginsel?
 • Kan ik mijzelf afschermen tegen het valuta risico als ik niet meer in een lidstaat van de Europese Unie woon?

Pensioenadvies aanvragen

De genoemde aandachtspunten zijn typische vragen voor de specialisten waarmee JoHo insurances samenwerkt en waar wij u graag mee in contact brengen. Als u onderstaand contactformulier invult zullen wij ervoor zorgen dat de specialisten contact met u opnemen.

Aan het verkrijgen van pensioenadvies zijn kosten verbonden die u rechtstreeks aan dit de adviseurs betaalt. Op basis van uw wensen en benodigdheden zal een op maat gemaakt advies worden gemaakt.  

Doordat persoonlijke situaties sterk van elkaar kunnen verschillen is het niet mogelijk om op voorhand aan te geven wat de kosten van het pensioenadvies voor u zal zijn. De adviseur zal op voorhand een duidelijke inschatting maken van de kosten zodat u geen verrassingen achteraf krijgt.

Het invullen van het contactformulier en het eerste contact zijn in ieder geval kosteloos. Tijdens dit contact met u zullen ze u informeren over de kosten van het advies.

Start pensioenadvies aanvraag

Aanhef
Naam
Partner
Kinderen

Omschrijving van uw situatie

Als u al vertrokken bent, vul dan alsnog de datum van uw vertrek in.
Bent u al uitgeschreven in Nederland?

Inkomenssituatie

Inkomenssituatie voorafgaand aan het vertrek naar het buitenland
Inkomenssituatie na het vertrek naar het buitenland
Krijgt u in het buitenland een pensioenregeling aangeboden via uw werk?
Heeft u al voorzieningen getroffen voor uw pensioenopbouw?
Heeft u ervoor gekozen om uw AOW vrijwillig bij te verzekeren bij de SVB?