SOS Transport bij overlijden

sos uitvaart vliegtuig nood verzekernig

In geval van emigratie is de kans groot dat men buiten Nederland komt te overlijden. In dat geval kan een uitvaart natuurlijk in uw nieuwe woonland plaatsvinden. Soms heeft men echter de voorkeur de uitvaart in Nederland plaatst te laten vinden. Om reden van familie, persoonlijke voorkeur of omdat men zich niet prettig voelt bij de lokale gewoontes.

Bij een lokale dekking is het vervoer stoffelijk overschot vaak niet verzekerd. En ook niet alle ziektekostenverzekeringen dekken dit transport.

Mocht u in NL de uitvaart willen laten plaatsvinden, en geen dekking hebben voor vervoer stoffelijk overschot naar Nederland, dan kunt u via JoHo Insurances hiervoor een aparte SOS-verzekering afsluiten. Mocht u hier interesse in hebben, dan horen wij dat graag. Hou er rekening mee dat de uitvaartkosten niet inbegrepen zitten in de SOS verzekering.