Verhuurde woning in Nederland

verhuurde woning Nederland

Nederlanders woonachtig in het buitenland hebben vaak een probleem met het verzekeren van hun eigen woning (opstal), inboedel en aansprakelijkheid. Veel Nederlandse verzekeraars accepteren namelijk geen particuliere dekking meer indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is en/of bij verhuur van de woning.

JoHo Insurances biedt een verzekeringspakket voor Nederlanders die een woning in Nederland verhuren aan derden. U hoeft voor dit verzekeringspakket niet meer ingeschreven te staan bij de BRP in Nederland, zoals dat bij andere verzekeraars veelal wel verplicht is, en verhuur is ook toegestaan. Geschikt dus voor expats en emigranten. Het pakket omvat een vijftal verzekeringen, u kiest uiteraard zelf de relevante verzekeringen.

1. Verzekeringen

Opstalverzekering (woonhuizen)

De opstalverzekering dekt schade aan uw huis (de muren, vloeren, de ‘vaste’ delen) zelf. Denk aan schade door brand en ontploffing. Glas is automatisch meeverzekerd in de dekking. De opstalverzekering kan niet worden afgesloten voor een verhuurd appartement. Een appartement dient verzekerd te zijn via de VVE. Eigenaarsbelang (zie hieronder) kan wel worden afgesloten voor een appartement.

Eigenaarsbelang (appartementen)

Indien u een appartement bezit dan zal uw opstalverzekering bij verhuur veelal nog op de opstalverzekering van de VVE kunnen blijven doorlopen. In de meeste gevallen is het echter niet mogelijk om een nieuwe keuken, vloer of badkamer op die opstalverzekering te verzekeren. Die zaken kunt u op dit pakket onder de noemer “Eigenaarsbelang” wel meeverzekeren.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt binnenshuis uiteraard meubilair (bed, bank, tv etc) maar buitenshuis dekt deze verzekering o.a. ook zonweringen, schotelantennes en zonnewijzers. Voor een meer volledig overzicht wat verstaan wordt onder de definitie van 'Inboedel' verwijzen we graag naar het document 'Inboedel of Opstal'.

Verhuurderaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die optreedt als bijvoorbeeld uw cv-ketel in uw huis ontploft en schade toebrengt aan (de spullen) van uw huurders. Deze zaken zijn niet gedekt op een ‘normale’ aansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerde bedrag is 2.500.000 euro per aanspraak en maximaal 5.000.000 euro per verzekeringsjaar.

2. Aandachtspunten

 • JoHo Insurances brengt u eenmalig een bedrag van € 70,- aan afsluitkosten in rekening bij het aanvragen van verzekeringen uit dit verzekeringspakket. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die wij maken. Er vindt geen restitutie plaats van dit bedrag bij tussentijdse stopzetting van de aanvraag of polis.
 • Het is niet noodzakelijk om ingeschreven te blijven staan bij de BasisRegistratie Personen (BRP), om deze verzekeringen af te kunnen sluiten.
 • Verzekeringen dekken alleen verhuur van een woning aan 1 huishouden (1 gezin/stel of alleenstaande). Individuele kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of (seizoens)arbeiders en verhuur aan groepen is niet gedekt. Bij losse kamerverhuur verwijzen we u graag naar een andere verzekeringsoplossing.
 • De premie voor een opstalverzekering wordt bepaald aan de hand van de herbouwwaarde. Bepaal de herbouwwaarde van uw woning met behulp van de herbouwwaardemeter op deze site. U kunt deze herbouwwaardemeter zelf invullen. Indien u dit moeilijk vindt, dan kunt u een taxateur of makelaar inschakelen.
 • Voor de inboedelverzekering dient u de nieuwwaarde van de inboedel op te geven. De hoogte van de vergoeding bij schade wordt bepaald op basis van de dagwaarde, zie de voorwaarden voor alle informatie omtrent de vergoedingen.
 • De verzekeringen bieden geen dekking voor schade of slijtage die veroorzaakt is door de huurder en gelden als vervangende verzekeringen voor de verzekeringen die u had toen u uw woning nog niet verhuurd had en nog ingeschreven stond bij de BRP. Adviseer daarom de huurder om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Daarmee is schade aan de gehuurde woning binnen de voorwaarden van deze verzekering gedekt.
 • De minimale looptijd van de verzekering is 1 jaar.
 • Deze verzekeringen bieden geen dekking voor schade die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten (denk aan: hennepteelt en het opslaan / behandelen of verwerken van andere drugs) Let op: het is hierbij niet van belang of u op de hoogte was van die activiteiten. Dus als uw verhuurde huis afbrand door kortsluiting in verband met hennepteelt dan is er geen dekking op deze verzekeringen, ook in het geval u niet afwist van die hennepteelt. Er wordt ook geen dekking verleend als er schade ontstaat aan de verhuurde woning ten gevolge van een illegale activiteit buiten schuld of medeweten van de huurder om – dus bijvoorbeeld ten gevolge van een wietplantage in een belendend pand.
 • Indien de woning tijdelijk niet wordt bewoond, kan de dekking worden beperkt. De beperkte dekking start na 2 maanden, nadat de leegstand is gestart. U dient de leegstand wel op tijd te melden, binnen 2 maanden.
 • Huizen met een traditioneel 'open' rieten kap (ongeacht of er sprake is van een gedeeltelijk rieten kap of geheel rieten kap) kunnen NIET worden verzekerd op dit pakket. Huizen met een zgn. 'geschroefde' rieten kap kunnen wel worden verzekerd.
 • Deze verzekeringen zijn niet ontwikkeld voor Monumenten, maar voor 'reguliere woonhuizen'. Voor Monumenten kan de herbouwwaardemeter dan ook niet gebruikt worden. De verzekeraar beoordeelt of zij Rijksmonumenten willen verzekeren op basis van een recente taxatie op basis van de herbouwwaarde. Let op! Dit is niet hetzelfde als een taxatie voor de verkoopwaarde. De kosten voor een taxatie zijn voor eigen rekening. 

3. Eigen risico per verzekering

De hoogte van het eigen risico per gebeurtenis bij de verschillende onderdelen:

 • Opstal: 250 euro per gebeurtenis. Bij stormschade 2 promille van de verzekerde woningwaarde (minimum 250 euro, max 1.150 euro) per gebeurtenis. 
 • Eigenaarsbelang: 250 euro eigen risico per gebeurtenis.
 • Inboedel: 250 euro per gebeurtenis.
 • Aansprakelijkheid: 100 euro per aanspraak.

4. Premie berekenen en pakketkorting

In de rekenmodule hieronder kunt u zelf uitrekenen wat uw jaarpremie zal zijn, onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar.

Pakketkorting
Als u twee of meer verschillende verzekeringen uit het pakket afsluit dan krijgt u korting op de totale premie. De korting wordt enkel berekend bij het afsluiten van verschillende verzekeringen; meerdere verzekeringen van dezelfde soort (bijvoorbeeld twee opstalverzekeringen voor twee woningen) tellen één keer mee bij het bepalen van het aantal verzekeringen.

 • Bij 2 verzekeringen - 3% korting
 • Bij 3 verzekeringen - 5% korting
 • Bij 4 verzekeringen - 7% korting

Deze korting is niet opgenomen in de onderstaande rekenmodule, waardoor de premie bij het afsluiten van meerdere verschillende verzekeringen wat lager is dan zoals weergegeven in de rekenmodule.

4. Het aanvragen van de verzekering

U kunt dit verzekeringspakket aanvragen met behulp van het volgende formulier:

Vervolgstappen:

 1. U kunt het aanvraaggedeelte uitprinten, invullen en bij voorkeur gescand per e-mail aan ons retour sturen: contact@johoinsurances.org.
 2. Ingangsdatum: indien u op korte termijn dekking nodig heeft, kunt u dit specifiek in de e-mail aan ons melden.
 3. Wij streven er naar om binnen twee werkdagen aan te kunnen geven of de gewenste ingangsdatum voor dekking mogelijk is of niet.

Wilt u meerdere woningen verzekeren?

 • Per woning zal een aparte aanvraag moeten worden gedaan.

5. Belangrijke documenten

Informatie en aanvraagformulieren:

Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn Bedrijf:

Verzekeringskaarten:

6. Schade melden & Alarmnummer bij urgente schades

Heeft u schade en wilt u de verzekering inschakelen of kosten bij de bij de verzekeraar declareren? Het is belangrijk dat u de instructie eerst goed doorleest, dan weet u wat u moet doen om alles juist af te handelen.

Alarmnummer

 • Heeft u een urgent probleem (bv brand, lekkage)? Bel 0182 - 544 775 (24/7 bereikbaar).
 • Kijk voor hulp bij glasschade en andere schades in het Schade-instructie document

7. Premie berekenen

Herbouwwaarde opstal berekenen
Voor het bepalen van de premie voor de opstalverzekering heeft u de herbouwwaarde van de opstal nodig. Deze waarde kunt u berekenen met behulp van de herbouwwaardemeter. De herbouwwaarde is een andere waarde dan de aankoop/verkoopwaarde, het betreft de kosten om de woning geheel nieuw te bouwen. In gebieden met hoge verkoopprijzen en een hoge vraag naar woningen, ligt de herbouwwaarde meestal een stuk lager dan de aankoop/verkoopwaarde van de woning.

Offerte?

 • De premies staan vermeld in het aanvraagformulier.
 • Er wordt voor dit verzekeringspakket geen "offerte" afgegeven.

Wilt u voor meer dan 1 woning de verzekering aanvragen? Dan dient hiervoor een aparte aanvraag te worden gedaan.

Wie zijn wij?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling.

Erkend bemiddelaar
JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen.

JoHo Insurances

Dienstverlening & documenten