Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Allianz International Health Insurance

logo Allianz care

 

Internationale ziektekostenverzekering van Allianz Care.

Allianz Worldwide Care is gevestigd in Ierland en dus niet te verwarren met "lokale" Allianz verzekeraars. Er zijn verschillende soorten medische dekkingen mogelijk. Allianz biedt een verzekering voor bedrijven; een collectieve polis, maar ook een polis voor Individuals. Hieronder geven we meer informatie over de polis voor Individuals die met korting via ons kan worden afgesloten.

Belangrijke documenten

 

Kenmerken

 • Individueel voor EU nationaliteiten (een meeverzekerde partner mag ook een niet-EU nationaliteit hebben).
 • Afsluiten tot en met 75 jaar, looptijd levenslang!
 • Eenmaal geaccepteerd levenslang doorlopend indien gewenst.
 • Ook "locals" kunnen worden verzekerd.
 • Molestdekking is van toepassing.
 • Eigen risico van 0 tot 10.000 op het Core Plan.
 • Voor gehele gezin dient dezelfde medische dekking te worden genomen.
 • Dekking voor zwangerschap en bevalling kan aanvullend worden meeverzekerd, dit is een aparte module.
 • Maakt gebruik van de termen "inpatient" en "outpatient" kosten. U kunt hierover een uitleg lezen.
 • U heeft voor bepaalde soorten behandelingen vooraf toestemming nodig van de verzekeraar, voor u de behandeling laat plaatsvinden. Laat u zich behandelen zonder dat hiervoor op voorhand toestemming voor is gegeven, dan heeft de verzekeraar het recht om de kosten niet (volledig) te vergoeden. Dit geldt uiteraard niet voor spoedgevallen en noodgevallen al moet er in dat geval wel zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de verzekeraar. In de Benefit Guide leest u meer over de Treatment Guarantee.
 • Vanwege lokale wetgeving is er in verschillende landen geen dekking mogelijk waaronder in de USA en Brazilië. Deze beperking geldt in elk geval voor het Individuals product.

 

10% korting voor individuele klanten -> via JoHo Insurances

JoHo heeft een speciale kortingsafspraak met Allianz World Wide Care: JoHo Insurances klanten krijgen 10% korting op de online vermelde premies, indien de verzekering via JoHo Insurances is afgesloten.

 

Offerte maken en online afsluiten met 10% korting

Stap 1) Bereken online de premie: Allianz World Wide Care Online Quote.

Stap 2) Indien u de verzekering met de gewenste dekking wenst aan te vragen, kunt u het aanvraag proces online starten. Mocht het niet lukken om online de aanvraag te doen dan kunt u het pdf aanvraagformulier gebruiken.

Stap 3) Korting aanvragen. Na het indienen van uw aanvraag kunt u, na de bevestiging van ontvangst door Allianz, uw gegevens (inclusief alle exacte namen en geboortedata) aan ons doorgeven per email. Wij zorgen er dan voor dat u de juiste korting verkrijgt. 

 

Aandachtspunten bij de te kiezen dekkingen

Allianz biedt verschillende keuzemogelijkheden en dekkingen. Dat maakt het flexibel, maar ook ingewikkelder! Hieronder vindt u aanvullende informatie, ter ondersteuning van het kiezen van een juiste dekking.

 1. Country of residence: het land waar u de komende tijd gaat wonen.
 2. Nationality: kies het land waar de aanvrager en hoofdverzekerde de nationaliteit van heeft.
 3. Payment currency: de valuta waarin u de premie wenst te betalen, ook de dekkingen zijn gerelateerd aan deze valuta.
 4. Geographical area of cover: indien u volledige dekking in de USA wenst, dient u worldwide te kiezen. Woont u niet in de USA, en kiest u excluding USA, dan heeft u tijdens vakanties en reizen wel dekking in de USA voor onvoorziene spoedeisende medische zaken, voor een aaneengesloten periode van 6 weken. Woont u in Afrika, dan heeft u de optie voor cover Africa Only. Dat is voordeliger, maar dan heeft u buiten Africa geen of beperkte dekking, en dus ook niet de mogelijkheid om behandelingen en operaties bv in Nederland te laten plaatsvinden.
 5. Payment method and frequency: u kunt op verschillende manieren betalen en in diverse termijnen. Betaalt u niet jaarlijks, dan geldt er een toeslag. Per termijn staat welke toeslag wordt gerekend.
 6. Policy holder age: de leeftijd van de verzekeringsnemer en hoofdverzekerde.
 7. Add family members: indien u gezinsleden wilt meeverzekeren, kunt u hier aangeven hoeveel. U kunt de leeftijd van uw partner invullen en aangeven of u Maternity wenst mee te verzekeren voor haar. Daarnaast kunt u het aantal kinderen invullen dat u wenst mee te verzekeren en hun leeftijden.
 8. Outpatient cover required?: u vult ja of nee in afhankelijk of u een Outpatient pakket wilt hebben.
 9. Deductible?: u kunt hier aangeven of u een eigen risico wenst. Dit eigen risico is van toepassing op het Core Plan.
 10. Dental?: geef aan of u ook dekking wilt voor tandheelkundige kosten.
 11. Repatriation?: we raden aan om hier yes in te vullen zodat u verzekerd bent als u moet worden gerepatrieërd na overlijden of medische evacuatie.
 12. Scale: het programma stelt voor u een pakket samen op basis van uw voorkeur. In het pakket zit altijd een Core plan. Optioneel is het Outpatient, Dental, Maternity en Repatriation plan. Bij Outpatient, Dental en Maternity geldt dat er beperkte en uitgebreide pakketten zijn. Kiest u voor de beste premie, dan worden de goedkopere pakketten geselecteerd, kiest u voor de beste dekking, dan krijgt u de duurdere pakketten te zien. U kunt uiteraard in een volgend scherm uw keuze nog aanpassen.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org