Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en Pensionados over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling. JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen

 

Goudse Expat Pakket

Goudse Expatpakket

Deze expatverzekering van de Goudse is een zeer flexibele doorlopende verzekering en is specifiek ontwikkeld voor Nederlanders die langere tijd naar het buitenland gaan om te werken. Bijvoorbeeld omdat u uitgezonden wordt door uw (buitenlandse) werkgever, lokaal werk heeft gevonden of omdat u op eigen initiatief (freelancers, zelfstandige ondernemers, buitenlandse werkgever) buiten Nederland woonachtig en werkzaam bent. De minimale looptijd is 6 maanden, de aanvraagleeftijd maximaal 60 jaar, het pakket loopt tot maximaal 67-jarige leeftijd. Uiteraard kunt u deze polis zelfstandig afsluiten, maar hij kan ook onderdeel zijn van de afspraken die uw bedrijf (collectief) heeft gemaakt met de verzekeringsmaatschappij (kortingen bij grotere aantallen verzekerden van toepassing). 

1. Het Goudse Expat Pakket

Dit verzekeringspakket biedt de volgende dekkingen:

 • SOS-hulpverlening
 • Ziektekosten
 • Inboedel
 • Reisbagage
 • Annuleringskosten
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallen
 • Arbeidsongeschiktheid

Belangrijke documenten

 

2. Offerte aanvragen (online) en de verzekering aanvragen en afsluiten

 

U kunt de premies in het premie- en dekkingsoverzicht vinden, en u kunt ook online een offerte opvragen:

Goudse Expat Pakket

Wilt u de verzekering afsluiten? Open het aanvraagformulier en vul het volledig in, inclusief gezondheidsverklaring als u een ziektekosten - en /of arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt. Op de meeste pdf programma's is dit formulier pdf-invulbaar en hoeft u de formulieren niet meer uit te printen en met pen in te vullen - ook niet voor het plaatsen van een handtekening. Een enkele keer blijkt het formulier helaas niet goed online invulbaar en zult u een ander pdf programma moeten proberen, of toch het formulier moeten printen, invullen, scannen en mailen naar info@johoinsurances.org. Voeg een kopie van uw paspoort toe bij inzenden van de aanvraag!

 

3. Welke dekkingen biedt het Goudse Expat Pakket?

 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de dekking. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de voorwaarden, zie het onderdeel "belangrijke documenten" bovenaan deze pagina.

 • S.O.S. hulpverlening: o.a. medische bijstand & repatriëring (ook na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse), overkomst van familie, retour Nederland vanwege onvoorziene familieomstandigheden, extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten.
 • Ziektekosten: (afhankelijk van pakket) o.a. kosten m.b.t. ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, bevalling (optimaal en excellent), ook volledige dekking bezoek aan Nederland, wereldwijd dekking tijdens reizen.
 • Tandheelkundige hulp: een extra module die is af te sluiten naast ziektekosten, dekking tot 1500 euro, 80% vergoeding.
 • Inboedel: zowel wat u laat overkomen als wat u terplekke aanschaft; Huurdersaansprakelijkheid (schade aan gehuurde woning) mee te verzekeren in o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië; en Zwitserland. Zie nadere toelichting op deze dekking hieronder.
 • Doorlopende reisbagage en annuleringskosten: tijdens verblijf in het buitenland zult u mogelijk regelmatig op zakenreis of vakantie gaan of bijvoorbeeld familie in Nederland bezoeken. Met dit onderdeel is ook tijdens deze reizen de bagage verzekerd en bovendien zijn de annuleringskosten meeverzekerd (maximum per reis en per jaar afhankelijk van gekozen dekking).
 • Aansprakelijkheid particulieren: voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
 • Rechtsbijstand: dekking voor het verhalen van schade, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract (bijv. aankoop in een winkel). Bij de excellent dekking ook dekking voor arbeidsrechterlijke geschillen (zoals conflict met werkgever of ontslag in EU en VS) en sociaalrechterlijke geschillen (ook erfrecht). Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (ivm eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt.
 • Ongevallen: uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • Arbeidsongeschiktheid: Als één van de weinige Nederlandse verzekeraars biedt de Goudse een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor werkenden in het buitenland. Dit is een belangrijke verzekering, aangezien in veel landen niets is geregeld met betrekking tot inkomensverlies bij (tijdelijke of definitieve) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. In Nederland is dit (indien iemand in loondienst werkzaam is) automatisch geregeld. In het buitenland is het sociale vangnet echter meestal minder en heel vaak zelfs helemaal niet geregeld. En bij terugkeer naar Nederland bij arbeidsongeschikt verkrijgt u niet alsnog recht op een uitkering (tenzij er sprake was van bv. detachering). Het risico van inkomensverlies als gevolg van ziekte of ongeval is dus op te vangen door de Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen het Goudse Expat Pakket.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan (korting via JoHo Insurances) voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Goudse Expat AOV

Houdt u een woning aan in Nederland?

Veel Nederlandse verzekeraars geven geven, wat betreft inboedel, opstal en aansprakelijkheid (als eigenaar van een verhuurde woning), geen dekking meer indien u zich in Nederland uitschrijft en voor langere tijd naar het buitenland verhuist. JoHo biedt de mogelijkheid dit wel te verzekeren. Zie elders op deze website voor meer informatie.

 

4. Voordelen van het Goudse Expat Pakket

 

 • Het is een verzekering met voorwaarden in het Nederlands. Voorwaarden van verzekeringen zijn vaak al ingewikkeld in de eigen taal, laat staan in een andere taal.
 • Het pakket is gericht op de wensen van Nederlanders.
 • Omdat er al zo veel te regelen is bij vertrek voor langere tijd naar het buitenland, is het fijn te weten dat de verzekering in handen is van een vertrouwde Nederlandse maatschappij, die al jarenlange ervaring heeft met het verzekeren van expats.
 • In het geval van schade kan men rekenen op een snelle schade afhandeling.
 • 24 uur per dag de beschikking over een hulplijn voor assistentie wereldwijd.
 • In 1 pakket alle verzekeringen die nodig zijn: SOS-hulpverlening, ziektekosten, inboedel, kostbaarheden, instrumenten, particuliere aansprakelijkheid, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, doorlopende reisbagage.
 • Per onderdeel keuze in dekkingsgrootte: standaard, optimaal of excellent.
 • Keuze in hoogte van eigen risico’s: 250 euro of 500 euro (per polis/gezin).
 • Keuze uit verschillende dekkingsmogelijkheden en eigen risico's, met bijbehorende lagere/hogere premies. Per verzekering kan de dekking variëren.
 • Bij langdurige ziekte mogelijk verdere behandeling in Nederland
 • Naar wens is bevalling in Nederland ook mogelijk (let wel op een eventuele wachttijd)

Voordelen boven lokale ziektekosten verzekeringen zijn onder andere:

 1. De mogelijkheid om bij langdurige ziekte of een bevalling verder in Nederland te worden behandeld/geholpen.
 2. Terugkeer i.v.m. overlijden van familie (zie voorwaarden voor leeftijdsgrens) is meeverzekerd. Dit is niet het geval bij de lokale verzekeringen.
 3. De dekking is wereldwijd, buiten het woonland, en ook in Nederland tijdens bezoek aan familie, vrienden en in verband met werk. Tussentijds bezoek aan Nederland mag maximaal 90 dagen aaneengesloten per keer zijn.
 4. Dekking loopt door na verhuizing naar een ander land.

 

5. Aandachtspunten

 

Uitsluitingen

Let er op dat natuurlijk niet "alles" is gedekt. Denk aan beroepen met een verhoogd risico, wedstrijdsport, gevaarlijke sporten. Neem vooraf contact op met ons op om na te vragen of een beroep en/of sport onder de dekking valt. U kunt dit ook in de uitgebreide voorwaarden nazien. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke uitsluitingen, zoals alcohol en drugsmisbruik en criminele activiteit. Niet de leukste activiteit, maar lees de voorwaarden altijd goed! Dit voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

De Goudse biedt 'vrije keuze van zorgverlener'. Vrije keuze betekent bij De Goudse dat u vrije keuze heeft van zowel dokter als ziekenhuis binnen de regio waarin uw woonland bij De Goudse is ingedeeld én binnen de regio(’s) waarvoor bij De Goudse lagere premies gelden. Privéklinieken vallen daarbij ook onder de dekking van de verzekering. Indien u er zelf voor kiest om te reizen om bij de zorgverlener van uw keuze te komen dan worden de kosten daarvan in principe niet vergoed door De Goudse.

De Goudse hanteert wel de voorwaarde dat voorafgaand aan een geplande opname in een ziekenhuis of kliniek telefonisch contact opgenomen moet worden met de alarmcentrale van De Goudse. U kunt in dat gesprek aangeven waar u graag behandeld wil worden en De Goudse zal de opname dan administratief begeleiden *). Dit betekent onder andere dat zij – daar waar mogelijk – proberen een betalingsgarantie in orde te maken zodat u niet de, soms hoge kosten van ziekenhuisopnames zelf hoeft voor te schieten.

U heeft bij De Goudse dekking voor maximaal een tweepersoons kamer (semi-private room). Eenpersoonskamers (private room) vallen in de regel niet onder de dekking, behalve als er geen verpleging op twee of meerpersoonskamers mogelijk is.

Afwijkende regels USA.

Voor USA gelden afwijkende regels. USA is een sterk gereguleerd land op het gebied van medisch zorg en de kosten van de zorg zijn heel hoog vergeleken met de rest van de wereld. In de USA werkt De Goudse daarom samen met een lokale alarmcentrale (GMMI) waar u bij een geplande opname op voorhand contact mee dient op te nemen. In samenspraak met GMMI wordt dan bepaald waar u een behandeling kunt ondergaan. U kunt echter besluiten buiten de bemiddeling van GMMI om een naar een arts en ziekenhuis te gaan van uw eigen keuze, maar in dat geval krijgt u maar 80% van uw zorgkosten vergoed van De Goudse.

*) De Goudse behoudt zich het recht voor om u bij een exorbitante overschrijding van de te verwachten zorgkosten (de zogeheten “reasonable and customary costs”) een alternatief voor de door u gekozen medische faciliteit te bieden. Het gaat De Goudse daarbij voornamelijk om de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc. Deze kosten liggen in een dure privékliniek soms vele malen hoger dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek). De Goudse voelt zich namelijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige faciliteiten' van een privékliniek. Dit aspect speelt met name in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; deze randvoorwaarde aan uw vrije keuze betekent niet dat u slecht bent verzekerd. De Goudse heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande medische zorg te ontzeggen. Een slecht verlopen operatie kost de verzekeraar immers altijd nog meer geld aan complicaties en nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie.

USA - Obamacare

De Goudse heeft als enige Nederlandse aanbieder een product dat compliant is en dus aan de eisen voldoet van de zogenoemde "Obamacare". Gaat u naar de USA of wilt u meer informatie over een Nederlandse verzekering in de USA, neemt u dan contact met ons op.

Direct billing

Direct billing is de internationale verzekeringsterm voor ‘betaling rechtstreeks’ en betekent dat de verzekeraar ziektekosten direct afrekent met de zorgverlener (vaak is dat het ziekenhuis) zodat u niet zelf grote bedragen hoeft voor te schieten om achteraf pas te kunnen claimen bij de verzekeraar. Veel verzekeraars hanteren strenge regels voor direct billing omdat het tot stand brengen van een betalingsovereenkomst in het buitenland vaak veel administratie vergt en daarom relatief veel kosten met zich meeneemt voor een verzekeraar. De meeste internationale verzekeraars betalen ziekenhuizen daarom alleen rechtstreeks bij langdurige (inpatient) opnames. De Goudse hanteert vergeleken met die ‘markt van verzekeraars’ relatieve lage grenzen voor direct billing en maakt daarbij ook geen onderscheid tussen outpatient en inpatient kosten. Tot een bedrag van 1000 euro dient uzelf de nota te voldoen aan de zorgverlener en achteraf te claimen bij De Goudse. Wordt de 1000 euro naar verwachting overschreden, dan kan er via de alarmcentrale van De Goudse een betalingsregeling worden opgezet zodat u geen grote bedragen zelf hoeft voor te schieten. Direct billing geldt alleen voor ziektekosten, niet voor andere verzekeringen uit het Goudse Expat Pakket

Huurdersaansprakelijkheid

Binnen de Inboedelverzekering van het Expat Pakket is het mogelijk voor huurders van een permanent bewoond huis in Europa  een zgn. huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze mogelijkheid komt voort uit lokale wetgeving (o.a. in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Italië) waarbij huurders van een woning in die landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de woning. In Nederland kennen we dit soort aansprakelijkheid niet en is schade aan een huurwoning in principe altijd gedekt op een opstalverzekering.

De dekking voor huurdersaansprakelijkheid van De Goudse is gemaximeerd tot 200.000 euro per gebeurtenis. Dat is een belangrijk gegeven want als u een huis huurt met een herbouwwaarde van 500.000 euro dan komt u bij wederopbouw na bijvoorbeeld een grote brand wel voor 300.000 euro dekking te kort. Een groot risico waar we daarom graag voor waarschuwen.

Indien u gaat huren in een land waar u aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan de huurwoning die u huurt adviseren we u nadrukkelijk ook te kijken naar lokale mogelijkheden om dit risico te verzekeren. De mogelijkheid die De Goudse biedt is te beperkt om in alle gevallen een goede dekking te geven. Wij adviseren u wel altijd een verzekering voor dit risico af te sluiten aangezien het in potentie om forse claims gaat. 

 

6. De Goudse Alarmcentrale

 

Vast onderdeel van het Goudse Expat Pakket is de hulp van de Goudse Alarmcentrale. Via deze alarmcentrale kan de verzekerde 24 uur per dag een beroep doen op hulp in noodsituaties (medische zorg, repatriëring, 'direct billing' bij ziekenhuisopames e.d.). Naast deze dringende en spoedeisende zaken zijn er tal van vragen denkbaar die minder urgent zijn en waarvoor De Goudse liever heeft dat u die niet stelt aan de alarmcentrale, maar aan henzelf. Om inzicht te bieden in deze twee soorten dienstverlening hebben we een handig document gemaakt waarin per situatie duidelijk staat omschreven bij wie de verzekerde moet 'aankloppen' met vragen. 

 

7. Voorwaarden

 

Heeft u een vraag over deze verzekering?

(Goudse Expat Pakket)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Hoe kunnen wij u helpen?

JoHo Insurances adviseert iedereen met emigratieplannen over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. 

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org